Banner-Header-VDL-04

Lidmaatschap Informatie

Contributiebedragen 2017 – 2018

Categorie  Geboortejaar Contributie heel seizoen*
Senior 1998 en daarvoor € 214,00
O-19 1999-2000 € 161,00
O-17 2001-2002 € 151,00
O-15 2003-2004 € 141,00
O-13 2005-2006 € 135,00
O-11 2007-2008 € 125,00
O-9 2009-2010 € 120,00
Kiddiez 2011-2012 en later € 55,00
Niet Spelend Lid n.v.t. € 107,00
7 x 7 n.v.t. € 91,00
Donateur n.v.t. € 40,00
Kader, trainers e.d. n.v.t. € 30,00
     

* indien u een incassomachtiging verstrekt ontvangt u € 2,00 korting  op bovenstaand bedrag.

Belangrijke algemene informatie over lidmaatschap, betaling van contributie en boetes

 • Lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni daarop volgend.
 • Bij 3 (of meer) spelende leden woonachtig op 1 adres wordt 10% korting verleend.
 • Verlaat men in de loop van het seizoen de vereniging dan is men toch tot aan het einde van het seizoen contributie verschuldigd.
 • Tijdelijke afwezigheid (zoals ziekten, blessures en schorsingen door de KNVB of VDL) zijn voor rekening van het lid en worden niet door V.D.L. vergoed. Met andere woorden: er zal géén teruggave van contributie plaatsvinden.
 • Alle desbetreffende bedragen moeten worden overgemaakt op IBAN-rekeningnummer: NL44 RABO 0340 4872 08 t.n.v. M.V.V. V.D.L te Maassluis, onder vermelding van KNVB relatienummer en naam lid.
 • Indien de contributie op 30 september van het betreffende seizoen niet geheel is betaald volgt automatisch uitsluiting voor deelname aan wedstrijden en/of trainingen totdat het totaal bedrag is ontvangen.
 • Na 30 september wordt de invordering van  contributie overgedragen aan een incassobureau. De kosten hiervan zijn voor rekening van het betreffende lid.
 • Alle boetes en administratiekosten voor gele en rode kaarten zijn voor rekening van het betreffende lid.
 • Wedstrijden, aanvangstijden en andere informatie worden bekend gemaakt via deze website.


  Overig
  Wijzigingen in adres-, email- en/of telefoongegevens alsmede wijziging soort lidmaatschap moet u doorgeven aan ledenadministratie@vdl-maassluis.nl.

  Opzeggingen
  Wilt u uw lidmaatschap beëindigen, dan dient u vóór 15 mei schriftelijk op te zeggen bij het secretariaat:
  M.V.V. VDL – ledenadministratie
  Postbus 224
  3140 AE Maassluis.
  Of door een email te sturen aan ledenadministratie@vdl-maassluis.nl
  Bij te late opzegging, na 15 mei t/m 30 juni, zijn wij genoodzaakt om de vaste KNVB lidmaatschap- en administratiekosten in rekening te brengen (EUR 40,00).

Direct naar het  inschrijfformulier.

Maassluis, juni 2017

Sponsors VDL Maassluis

Gerealiseerd door Kiem Online | VDL - Maassluis - 2014