Banner-Header-VDL-04

Lidmaatschap Informatie

Contributiebedragen 2016 – 2017

Categorie contributie per jaar
Senior € 209,00
O-19 € 158,00
O-17 € 148,00
O-15 € 138,00
O-13 € 132,00
O-11 € 122,00
O-9 € 117,00
Kiddiez € 55,00
Niet Spelend Lid € 104,50
7 x 7 € 89,00
Donateur € 40,00
Kader, trainers e.d. € 30,00
   

Belangrijke algemene informatie over lidmaatschap, betaling van contributie en boetes

  • Lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni in het volgende kalenderjaar.
  • Bij 3 (of meer) spelende leden woonachtig op 1 adres wordt 10% korting verleend.
  • Verlaat men in de loop van het seizoen de vereniging dan is men toch tot aan het einde van het seizoen contributie verschuldigd.
  • Tijdelijke afwezigheid (zoals ziekten, blessures en schorsingen door de KNVB) zijn voor rekening van het lid en worden niet door V.D.L. vergoed. Met andere woorden: er zal géén teruggave van contributie plaatsvinden.
  • Alle desbetreffende bedragen moeten worden overgemaakt op Rabo bankrekeningnummer IBAN: NL44 RABO 0340 4872 08 t.n.v. M.V.V. V.D.L te Maassluis onder vermelding van KNVB relatienummer en naam lid. Indien de contributie op 30 september van het betreffende seizoen niet geheel is betaald volgt automatisch uitsluiting voor deelname aan wedstrijden en/of trainingen totdat het totaal bedrag is ontvangen. Na 30 september wordt de invordering van contributie overgedragen aan een incassobureau. De kosten hiervan zijn voor rekening van het betreffende lid. Alle boetes en administratiekosten voor gele en rode kaarten zijn voor rekening van het betreffende lid. Wedstrijden, aanvangstijden en andere informatie worden bekend gemaakt via de website www.vdl-maassluis.nl

Overig

Wijzigingen in adres-, email- en/of telefoongegevens kunt u door te geven via  ledenadministratie@vdl-maassluis.nl

Opzeggingen

Wilt u uw lidmaatschap beëindigen, dan dient uiterlijk vóór 31 mei schriftelijk opgezegd te worden bij het secretariaat: 

M.V.V. VDL – ledenadministratie
Postbus 224
3140 AE Maassluis.

Of via  ledenadministratie@vdl-maassluis.nl

Bij te late opzegging zijn wij genoodzaakt om de vaste KNVB lidmaatschap- en administratiekosten in rekening te brengen (EUR 35,00).

Direct naar het  inschrijfformulier.

Sponsors VDL Maassluis

Gerealiseerd door Kiem Online | VDL - Maassluis - 2014