Agenda Algemene Ledenvergadering 13 februari 2018 

Deel dit bericht via social media.

 Op dinsdag 13 februari is de jaarlijkse algemene ledenvergadering van VDL. Daarvoor worden alle leden van VDL uitgenodigd. De aanvang is 20.00 uur.

  1. Opening en vaststelling agenda

 

  1. Mededelingen en ingekomen stukken

 

  1. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 22 november

   2016

 

  1. Verslag secretaris seizoen ‘16-‘17

 

  1. Financieel verslag Voetbalvereniging en Stichting vrienden

    van VDL

 

  1. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar (geen)

Verkiesbaar:  Marcel v.d. Kraan, Wilko de Groene, A.C. Verbrugge, H. v. Dongen

 

Verkiezing voorzitter: Voorstel Bestuur: Rob Bosma

 

  1. Pauze

 

  1. W.v.t.t.k

 

  1. Rondvraag

 

  1. Sluiting

Sorry, comments are closed for this post.

Sponsors VDL Maassluis

Gerealiseerd door Kiem Online | VDL - Maassluis - 2014